Tolk

Wat doet een tolk Nederlandse Gebarentaal? Als tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) fungeer je eigenlijk als hulpmiddel tussen Doven en horenden. Je vertaalt de gesproken taal, naar de Gebarentaal voor de Dove/slechthorende klant (gebarentolken), en voor de horende klant vertaal je de Gebarentaal naar de gesproken taal (stemtolken). Klik hier voor de uitgebreide tolkencode.
Een tolk is overal inzetbaar, bij vergaderingen op het werk, binnen het onderwijs, maar ook binnen de privésfeer: op verjaardagen of sportlessen bijvoorbeeld. Waar u een tolk wilt hebben, kan een tolk geregeld worden. De inzet van een tolk wordt vaak vergoed door het UWV of door Menzis.

Eerder in deze uitleg valt de term ‘gesproken talen’. Anouk is zeer vaardig in het spreken en begrijpen van de Engelse taal. Duits kan Anouk ook goed volgen en gemiddeld spreken.

Naast NGT is Anouk ook vaardig in NmG. NmG staat voor Nederlands met Gebaren en houdt in dat de woordvolgorde en de grammatica van het Nederlands wordt aangehouden tijdens het gebaren. Vooraf wordt met de klant altijd besproken of deze NGT of NmG wenst.

Anouk is woonachtig in Delft en werkzaam in Utrecht, dit maakt haar werkgebied heel breed. Neem gerust contact op om te vragen of Anouk ook bij u in de buurt kan komen werken.

Direct aanvragen
Laat hier uw gegevens achter en Anouk zal binnen een dag contact met u opnemen.

Uw naam

Uw e-mailadres of telefoonnummer